สมภพ  แสงพรหม

ประวัติส่วนตัว

สมภพ  แสงพรหม
เกิด1 กุมภาพันธ์ 2506
การศึกษาวิทยาเขตภาคพายัพ
 
รางวัล
2526รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดภาพเขียนที่สวนสัตว์ เชียงใหม่
2527รางวัลที่ 1 การประกวดภาพเขียนพระรอดครบรอบ 1,200ปี จ.ลำพูน
2528รางวัลยอดเยี่ยม การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
2529รางวัลยอดเยี่ยม การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
การแสดงผลงาน
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 32,33,34
การแสดงจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 10,11,12
การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2,3
2533นิทรรศการจิตรกรรมเดี่ยว ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก
2526งานแสดงศิลปกรรม 34 ศิลปิน ART MOTIF 93 ณ บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ธนิยะพลาซ่า
2541งานแสดง Contemporary Arts for Amazing Thailand และ งานแสดง 14 ศิลปิน Amazing Arts Exhibition ณ โรงแรม อะมารีวอเตอร์เกต กทม.
2542งานแสดงนิทรรศการศิลปกรรมศิลปินภาคเหนือ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550นิทรรศการศิลปะและงานประมูลภาพเขียนเพื่อนำรายได้มอบองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ณ แฟชั่นฮอล์ ชั้น1 ดิเอ็มโพเรี่ยม ช็อปปิ้ง คิมเพล็กซ์
2551ประมูลภาพเขียน เพื่อนำรายได้มอบให้โรงพยาบาลสารภี จังหวัด เชียงใหม่
2551งานแสดงนิทรรศการจิตรกรรมเดี่ยว“ความขัดแย้งที่สวยงาม” ณ Number1 Gallery
2552นิทรรศการภาพ เปลือย ณ Number1 Gallery
2553งานแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “แสงเงา บนรูปทรงต่างพื้นผิว” ณ Number1 Gallery